انواع بلبرینگ های صنعتی

بلبرینگ یا در زبان فارسی یاتاقان توپی، برای صنایعی که احتیاج به چرخش دارند استفاده می شود بنابراین بسیاری از اجسام بزرگی که به نرمی می چرخند از بلبرینگ استفاده می کنند. یکی از انواع بلبرینگ، بلبرینگ صنعتی می باشد. انواع بلبرینگ صنعتی در صنعت وجود دارد که بر حسب نیاز آن ها را انتخاب و به کار می برند. بنابراین انواع بلبرینگ صنعتی به جهت کارهای مختلفی تولید می شود. بلبرینگ صنعتی نسبت بلبرینگ های دیگر دارای اصطلاحات و بخش های خاصی می باشد و همچنین نصب بلبرینگ صنعتی دارای اصطلاحات مشخصی می باشد. برای اینکه یک چیدمان مناسب برای بلبرینگ صنعتی داشته باشیم باید یک بلبرینگ مناسبی انتخاب شود و از اندازه مناسبی نیز برای استفاده انتخاب شود. همچنین بلبرینگ نباید دارای شل شدگی باشد و یا بار زیادی داشته باشد. یک بلبرینگ صنعتی باید به خوبی نصب شود و بیرون آورده شود

راه های نگه داری مناسب بلبرینگ صنعتی

بلبرینگ صنعتی علاوه بر بلبرینگ دارای شفت و هوزینگ هم می باشد. یک بلبرینگ صنعتی برای اینکه به خوبی عمل کند احتیاج به روانکاری مناسب دارد که علاوه بر اینکه باعث می شود بلبرینگ دچار خوردگی نشود همچنین مانع از نفوذ ذرات به بلبرینگ می شود. یکی از عواملی که به طور مشخص بر روی طول عمر بلبرینگ صنعتی اثر می گذارد تمیز نگه داشتن بلبرینگ می باشد. یک بلبرینگ صنعتی مناسب برای استفاده در صنعت که بر اساس اندازه و شکل و طرح معین می شود قابل استفاده می باشد. در کارکرد بلبرینگ نیاز است تجهیزات نگهدارنده مناسب، میزان لازم روانکاری و نوع ماده روانکاری به خوبی بررسی شود و همچنین اطلاعات کافی نسبت به نصب و بیرون آوردن بلبرینگ صنعتی وجود داشته باشد.